Lista finanțărilor

Concurs de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale

Domeniu de finanțare

Suma finanțării

până la 800000 MDL

Termenul limită

20 mai 19

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Domeniu de finanțare

Suma finanțării

până la 50000 USD

Termenul limită

31 mai 19

Granturi APM pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Domeniu de finanțare

Suma finanțării

până la 900000 MDL

Termenul limită

01 mai 19

EU-CBM: Program de Granturi Mici 2019 

Domeniu de finanțare

Suma finanțării

până la 20000 EUR

Termenul limită

15 apr 19