Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul proiectului - Dialogurile transnistrene

până la 8000 USD
03 dec 18

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare anunță lansarea Concursului de Granturi Mici în cadrul proiectului "Dialogurile transnistrene: avansarea cooperării dintre liderii societății civile pentru a genera noi soluții în contextul conflictului transnistrean prelungit" (Proiectul Dialoguri transnistrene).

Obiectivul general al Proiectuluii este de a construi o platformă de colaborare între experți, influențatori, jurnaliști, activiști civili, factorii de decizie, OSC-urile și reprezentanții elitelor intelectuale de pe ambele maluri.

Programul de asemenea urmăreşte scopul de a contribui la crearea unui mediu de încredere și cooperare  pe ambele maluri ale râului Nistru, prin generarea de noi perspective care să răspundă intereselor comune, de a aduce participanților informații actualizate despre cele mai importante procese sociale, politice, economice și de altă natură care determină starea de lucruri pe cele două maluri ale Nistrului, de a stabili o comunicare directă între jurnaliști, experți tematici, lideri ai societății civile și alte persoane interesate din  Chișinău și Tiraspol, de a discuta despre situația conflictului din procesul de reglementare din perspectiva reînnoirii negocierilor, creând premise pentru soluții de compromis și dialog rațional, de a promova toleranța, dialogul și respectul față de diferențele dintre comunități și mass-media de pe ambele maluri, de a contribui la îmbunătățirea înțelegerii locuitorilor de pe Ambele maluri ale Nistrului, inclusiv luarea în considerare a posibilităților mass-media în formarea opiniei publice, precum și de a promova eliminarea stereotipurilor negative a oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru..

Pentru a atinge acest scop, Proiectul "Dialogurile transnistrene" lansează prezentul apel privind exprimarea interesului pentru Granturi mici, deschis organizaţiilor nonprofit de pe teritoriul R. Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, reprezentate de participanții la proiectul "Dialogurile transnistrene". Proiectele aprobate pentru finanţare urmează a fi implementate în perioada Decembrie 2018 - Martie 2019.

În cadrul acestui apel privind exprimarea interesului, vor fi selectate proiecte cu valoarea de până la 8.000 de dolari SUA. Proiectele trebuie să abordeze nevoi și problemel specifice prin colaborarea între cele două maluri în următoarele domenii: colaborarea între mass-media (print, TV, radio, online), producerea în comun a materialelor și publicațiilor TV / radio / online; transferul de experiență și cunoștințe; cercetări comune și documente de exprimare a poziției; sociologie; mediere; asistență juridică; cultură și artă și instruiri în aceste domenii. Proiectele trebuie să urmărească rezultate concrete pentru dezvoltarea parteneriatelor și să conțină un set consistent de activități de colaborare între cele două maluri cu sarcini clar definite. Vor fi luate în considerare numai aplicațiile care facilitează dialogul și colaborarea între maluri.

Regulile şi procedurile care vor ghida procesul de depunere, selectare şi implementare a proiectelor sunt oferite în Ghidul pentru Solicitanți*.

Dosarul de solicitare va conţine următoarele documente:

  • Formularul de solicitare* (care va include bugetul solicitat şi calendarul activităţilor), completat în rusă, română sau engleză. Formularele completate de mână nu vor fi acceptate;
  • Copia certificatului de înregistrare care să probeze faptul că partenerii sunt entităţi juridice înregistrate;
  • Copia acordurilor de parteneriat, semnată de părţi;
  • CV-urile managerilor de proiect şi membrilor esenţiali ai personalului antrenaţi în implementarea proiectului (redactate în acelaşi format pentru întreaga echipă);
  • O scurtă prezentare generală a activităţii organizaţiei;
  • Alte informații relevante care să demonstreze experiența și capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul.

*Formularul de solicitare şi Ghidul Solicitantului sunt postate pe pagina web a PNUD Moldova (http://www.undp.md/tenders/index.shtml). Aceste documente pot fi de asemenea obţinute expediind o solicitare către Dna. Liliana Samburschii la adresă electronică liliana.samburschii@undp.org.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 03 Decembrie, 2018, ora 18:00 (ora locală).

Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la liliana.samburschii@undp.org cu menţiunea “TN Dialogues SGP-2018”, fie prin poştă, sau livrate personal într-un plic sigilat (cu menţiunea “TN Dialogues SGP-2018”la următoarea adresă: PNUD Moldova, str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Dosarele expediate prin fax vor fi respinse. Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Dosarele expediate prin poşta electronică nu trebuie să depăşească 5 MB. Dosarele mai mari de 5 MB urmează să fie împărţite pe mai multe mesaje, iar la subiectul fiecăruia dintre ele se va specifica „partea x din y”, în plus la marcajul stipulat în anunţ şi documentele de solicitare. Toate cazurile de expediere electronică vor fi confirmate printr-un mesaj de laliliana.samburschii@undp.org. În cazul în care nu primiţi confirmarea pe email, vă rugăm să contactaţi pe dna. Liliana Samburschii, telefonic la numărul: (+373) 022-839-868. Ofertele primite după data limită vor fi respinse.

Pentru informaţii suplimentare privind procesul de depunere, vă rugăm să o contactaţi pe dna. Liliana Samburschii, telefonic la numărul: (+373) 022-839-868 sau prin e-mail la: liliana.samburschii@undp.org.

Launch date: 13 noiembrie 2018, 13:39 (GMT+2:00)

Deadline: 03 decembrie 2018, 18:00 (GMT+2:00)

Mai multe finanțări de la finantare.md

Granturi APM pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

17 dec 18

A fost lansat Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

22 ian 19

EU-CBM: Program de Granturi Mici 2019 

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

15 apr 19

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

31 mai 19