AIPA: subvenții în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural

până la 3000000 MDL
27 ian 21

În perioada 2 Noiembrie 2020 – 27 Ianuarie 2021, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va lansa cel de-al III-lea apel de recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.

În acest context, anual se va subvenționa trei măsuri noi pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei.

 Măsură 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:

- construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale;

- extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare. 

Măsură 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

- reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;

- renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;

- crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale;

- crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Pentru măsura 1 și 2, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi Autoritățile Publice Locale de nivelul I.

 Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole,  cuprinde următoarele tipuri de investiții:

- proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

- proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

- proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

-proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

- proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

- proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;

- proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

      Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care crează sau dezvoltă activități non-agricole.


Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele:

- implementarea proiectului într-o localitate rurală;

- au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

- implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiți aici.

Examinarea cererilor de acordare a subvențiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.

Sursa pentru text și poză: aipa.gov.md 

Mai multe finanțări de la finantare.md

Până la 30,000 Euro pentru companii din regiunile cheie Ungheni și Cahul

Suma finanțării

până la 3000000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20

Până la 1 649 000 MDL pentru femei în afaceri

Suma finanțării

până la 3000000 MDL

finance_deadline_label

09 dec 20

MECC: Până la 200,000 MDL pentru co-finanțarea proiectelor culturale

Suma finanțării

până la 3000000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20

Program de granturi pentru ONG-urile de media locale şi instituţiile mass-media locale şi naţionale

Suma finanțării

până la 3000000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20