Până la 1 649 000 MDL pentru femei în afaceri

până la 1649000 MDL
09 dec 20

Componenta III a Programului ”Femei în afaceri” prevede acordarea suportului financiar pentru investiții în bază de Concurs, pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, cercetare și dezvoltare, inovații, accesul la piețele de desfacere externe și servicii complementare de dezvoltare a afacerilor în vederea maximizării potențialului de export.

Suma finanțării nerambursabile este de până la la 1 649 000 lei. Banii vor putea fi utilizați pentru achiziționarea echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea produselor/serviciilor. Suportul financiar constituie 70%  din valoarea totală a proiectului investițional.

Pentru participare la Componenta III a Programului, compania va întruni următoarele criterii de eligibilitate:

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;

b) Creată și gestionată de femeie/i, cetățean al RM;

c) Înregistrează profit în ultimii 2 ani de activitate;

d) Domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat în ultimele 24 luni;

e) Administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul cu care se aplică la Program;

f) În cazul modificărilor în componența fondatorilor, va fi eligibilă întreprinderea care are în calitate de fondator, doamnă ce a obținut această calitate nu mai târziu de 20.09.2016 (data lansării Programului);

g) Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice: 

1. Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;

2. Societate cu răspundere limitată;

3. Cooperativă de producție;

h) Este planificată creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare;

i) La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național.

La concurs pot participa companiile create și gestionate de către femei, active pe piață mai mult de 2 ani;   înregistrează profit în ultimii 2 ani de activitate; domeniul de activitate al întreprinderii  care aplică la Program este practicat de minim 24 luni; administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul de activitate cu care se aplică la Program.

Concursul de granturi mari se va desfășura în trei etape:

Etapa I Completarea și depunerea unei Note de Concept tip - business plan simplificat a afacerii în versiune electronică pe pagina web oficială a ODIMM - www.odimm.md. 

Notele de Concept vor fi analizate în baza grilei de evaluare de către Comitetul de evaluare a Programului instituit în cadrul ODIMM și experții independenți (după caz). 

Etapa II Antreprenoarele selectate în urma evaluării notelor de concept vor fi invitate să prezinte proiectele investiționale în fața Comitetului de evaluare și a experților independenți (după caz);

Etapa III Aplicantele selectate la Etapa II, în termen 30 zile calendaristice din data notificării, vor fi invitate să dezvolte Formularul de participare la Etapa III și să depună întregul set de acte atât în formă fizică, cât și în versiune electronică.

Pentru mai multe detalii și pentru formularul de aplicare vă invităm să accesați acest link.

Sursa: www.odimm.md

 

Mai multe finanțări de la finantare.md

Până la 30,000 Euro pentru companii din regiunile cheie Ungheni și Cahul

Suma finanțării

până la 1649000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20

Până la 1 649 000 MDL pentru femei în afaceri

Suma finanțării

până la 1649000 MDL

finance_deadline_label

09 dec 20

MECC: Până la 200,000 MDL pentru co-finanțarea proiectelor culturale

Suma finanțării

până la 1649000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20

Program de granturi pentru ONG-urile de media locale şi instituţiile mass-media locale şi naţionale

Suma finanțării

până la 1649000 MDL

finance_deadline_label

30 nov 20