Comisia Europeană: Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR) Schema de sprijin pe țară pentru Republica Moldova

până la 400000 EUR
03 mai 19

Reziliența și tranziția la democrație și la economia socială de piață reprezintă principalele priorități politice ale UE pentru Moldova, susținând oportunitățile de dezvoltare politică, socială și economică ale țării într-o manieră care să-i ajute pe cetățenii săi.

Cadrul unic de susținere a UE acordat Moldovei pentru perioada de programare 2017-2020 prevede o acțiune specifică care să asigure sustenabilitatea actorilor societății civile prin dezvoltarea capacității lor de a contribui la dialog și elaborarea de politici în toate sectoarele Agendei de asociere. Rolul societății civile în integrarea aspectelor transversale, promovarea egalității de gen și încurajarea angajării active a femeilor și a minorităților este evidențiat în mod special în acest document de referință.

Obiectivul global al acestei cereri de propuneri este de a sprijini prioritățile UE în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova. Obiectivul specific este de a sprijini societatea civilă, activiștii în domeniul democrației și apărătorii drepturilor omului pentru combaterea discriminării în toate formele sale diferite în Republica Moldova.
Prioritatea acestei cereri de propuneri este lupta împotriva oricărei forme de discriminare împotriva femeilor, minorităților, LGBTI și a altor grupuri vulnerabile din Republica Moldova.

Mărimea granturilor
Orice grant solicitat în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între următoarele sume minime și maxime:
- suma minimă: 350 000 EUR
- suma maximă: 400.000 EUR

Data limită pentru depunerea notei de concept: 03 mai 2019

Pentru mai multe detalii şi pachetul de documente vă rugăm să accesaţi următorul link.

Ai nevoie de asistenţă profesionistă pentru a pregăti aplicaţia? APELEAZĂ-NE ACUM LA +373 79403267

 

Mai multe finanțări de la finantare.md

Granturi APM pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă

Suma finanțării

până la 400000 EUR

finance_deadline_label

17 dec 18

Apel pentru participare la Programul de granturi investiționale destinat Grupurilor de producători

Suma finanțării

până la 400000 EUR

finance_deadline_label

31 ian 19

A fost lansat Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret

Suma finanțării

până la 400000 EUR

finance_deadline_label

22 ian 19

EU-CBM: Program de Granturi Mici 2019 

Suma finanțării

până la 400000 EUR

finance_deadline_label

15 apr 19

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 400000 EUR

finance_deadline_label

31 mai 19