Prima sesiunie de finanțare nerambursabilă 2021 de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

până la 100000 RON
30 nov 21

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DPRP) dă startul primei sesiuni deschise de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021.

DPRP sprijină activitatea românilor de pretutindeni și acordă prin Secretariatul General al Guvernului finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţeişi a tratamentului egal.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI – DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:
Reintegrare – facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor români reveniți în țară din diaspora. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

Educaţie – sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul / reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de
expresie românească din comunităţileromâneşti de peste hotare. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 100.000 lei pe proiect.

În cadrul aceleiași sesiuni de finanțare, un solicitant poate depune cel mult două proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.
Pot obține finanţare nerambursabilă:
– asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale;
– persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Pentru detalii și întregul pachet de documente, va invităm să urmați acest link.

Sursa: dprp.gov.ro

 

Mai multe finanțări de la finantare.md