Granturi APM pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

până la 900000 MDL
01 mai 19

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de grant pentru a stabili și a extinde parteneriate private în cadrul cărora să aibă loc transferuri de tehnologii pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și/ sau pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), ca în cele din urmă să abordeze oportunitățile și provocările sectorului.

Proiectul USAID/APM solicită propuneri de activități din partea organizațiilor locale, asociațiilor sectoriale, cooperativelor sau grupurile de producători, furnizorilor de tehnologii, prestatorilor de servicii, instituțiilor educaționale, serviciilor de extensiune, organizațiilor neguvernamentale și companiilor private care vor duce la crearea și/ sau dezvoltarea parteneriatelor pentru accelerarea transferului de tehnologii în lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), întru abordarea provocărilor și oportunităților comune, în special îmbunătățirea producerii și manipulării post-recoltare, pentru extinderea vânzărilor pe plan național și internațional. Activitățile propuse trebuie să fie orientate spre piață, viabile, scalabile și capabile să avanseze schimbarea pe întregul lanț sau sector, fără însă a încuraja oferirea suportului financiar unui singur beneficiar.

Activitățile potențiale ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
 • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
 • Inițiative educaționale:
  • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
  • Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
  • Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
 • Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
 • Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.

Totodată, Proiectul USAID/APM pune la dispoziția parteneriatelor și încurajează potențialii solicitanți de grant să includă activități în baza loturilor demonstrative fondate cu suportul proiectului.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesați următorul link.

Mai multe finanțări de la finantare.md

Granturi APM pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă

Suma finanțării

până la 900000 MDL

finance_deadline_label

17 dec 18

Apel pentru participare la Programul de granturi investiționale destinat Grupurilor de producători

Suma finanțării

până la 900000 MDL

finance_deadline_label

31 ian 19

A fost lansat Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret

Suma finanțării

până la 900000 MDL

finance_deadline_label

22 ian 19

EU-CBM: Program de Granturi Mici 2019 

Suma finanțării

până la 900000 MDL

finance_deadline_label

15 apr 19

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 900000 MDL

finance_deadline_label

31 mai 19