Până la 200,000 dolari SUA pentru proiecte de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

până la 200000 USD
31 mai 19

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

- Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă pînă la cîmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare(la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
- Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
- Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

- Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău pînă la data de 31 mai 2019.

Mai multe detalii despre aceasta oportunitate, inclusiv documentele de aplicare, pot fi găsite accesând acest link.

Sursa: www.ucipifad.md

 

Mai multe finanțări de la finantare.md

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 200000 USD

finance_deadline_label

31 mai 19

Fundaţia Soros-Moldova. 50,000 dolari SUA pentru dezvoltarea serviciilor comunitare

Suma finanțării

până la 200000 USD

finance_deadline_label

18 iun 19