Concurs de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale

până la 800000 MDL
20 mai 19

Scopul și obiectivele programului
Acest program de granturi are drept scop susținerea  organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale.

Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective:
- Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a persoanelor cu dizabilități, femeilor, persoanelor de etnie romă, tinerilor dar și altor grupuri sub-reprezentate în procesul de dezvoltare a comunității.
- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a alți actori relevanți pentru o participare mai incluzivă în procesul decizional pentru soluționarea problemelor din comunitate;
- Fortificarea mecanismelor locale de interacțiune dintre autoritățile locale și societate civilă în vederea îmbunătățirii accesului și calității la servicii comunitare.

Bugetul
Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 10.000.000,00 MDL pentru 4 raioane: Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia. Valoarea maximă oferită per proiect nu va depăși 800.000,00 MDL. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului.

Procedura de aplicare
Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente:
1. Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul proiectului în MDL conform modelului tipizat  al Fundației Est-Europene;

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul „Întrebare concurs de granturi locale” până la data de 1 mai 2019.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi locale” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada ”31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 mai 2019, ora 23:59.

Mai multe detalii despre aceasta oportunitate, inclusiv documentele de aplicare, pot fi găsite accesând acest link.

Sursa: eef.md
 

Mai multe finanțări de la finantare.md

Granturi APM pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă

Suma finanțării

până la 800000 MDL

finance_deadline_label

17 dec 18

Apel pentru participare la Programul de granturi investiționale destinat Grupurilor de producători

Suma finanțării

până la 800000 MDL

finance_deadline_label

31 ian 19

A fost lansat Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret

Suma finanțării

până la 800000 MDL

finance_deadline_label

22 ian 19

EU-CBM: Program de Granturi Mici 2019 

Suma finanțării

până la 800000 MDL

finance_deadline_label

15 apr 19

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 800000 MDL

finance_deadline_label

31 mai 19