UN Women Moldova: Apel de propuneri de proiect pentru granturi mici pentru organizațiile societății civile (OSC)

până la 10000 USD
24 mai 21

Prezentare generală
Organizația Organizației Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Împuternicirea Femeilor (UN Women) oficiul din Moldova intenționează să acorde granturi mici  în intervalul de la 5.000 USD la 10.000 USD Organizațiilor Societății Civile eligibile. Granturile mici sunt destinate exclusiv finanțării unei game limitate de activități eligibile pentru a sprijini dezvoltarea sau consolidarea capacităților instituționale ale OSC.

UN Women invită solicitanții eligibili să depună cereri pentru granturi mici pentru activitățile eligibile, așa cum este prezentat în acest anunț. UN Women vizează OSC-urile în contextul Eliminării violenței împotriva femeilor și a Femeile în poziții de conducere și guvernare.

UN Women vor lua în considerare acordarea mai multor granturi mici pe baza fondurilor EVAW și WILG disponibile.

Scopul granturilor mici este de a sprijini dezvoltarea organizațională a CSO-ului solicitant și NU de a finanța furnizarea de activități programatice. Solicitantul poate solicita finanțare pentru a acoperi tipul de activități menționate în cerere. Implementarea grantului este de maximum 6 luni (din iunie 2021 până în noiembrie 2021).

Termenul limită de aplicare: 24 mai 2021

Pentru mai multe detalii și documentele de aplicare va invităm să vizitați această pagină.

Sursa: sc.undp.md
 

Te interesează această oportunitate? Contactează-ne acum pentru a beneficia de asistență profesionistă: Tel: +373 79 40 32 67, E-mail: info@finantare.md 

 

Mai multe finanțări de la finantare.md