15,000 dolari SUA: Programul de granturi mici în cadrul Proiectul PNUD Moldova “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”

până la 15000 USD
05 iul 19

CONTEXT

Proiectul PNUD Moldova “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție (CNA), lansează un Concurs de Proiecte în cadrul  “PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – „Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”.

Scopul ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” îl constituie implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA), precum și stimularea și sprijinirea implicării societății civile în activitățile de prevenire a corupției în vederea acordării sprijinului la elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare privind implementarea SNIA, după cum este descris în Ghidul de Aplicare.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada iulie 2019 – februarie 2020, iar perioada de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție și a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție va cuprinde lunile ianuarie – decembrie 2019.

Perioada de implementare a proiectelor este iulie 2019 - februarie 2020.

Suma maximă care poate fi solicitată de aplicanți pentru bugetul Propunerilor de Proiect nu trebuie să depășească 10,000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor locale de acțiuni anticorupție și 15.000 dolari SUA pentru propunerile de proiect ce vor viza monitorizarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție.

Formularul și Ghidul de Aplicare sunt plasate pe pagina web a PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index/shtml. Aceste documente pot fi solicitate și prin e-mail de la dna Stela Pavlov la următoarea adresă electronică steluta_pavlov@yahoo.com.

DOSARUL DE APLICARE TREBUIE SĂ INCLUDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Formularul de Aplicare (care va include bugetul solicitat și un plan calendaristic de acțiuni) completat fie în engleză, română sau rusă. Formularele de aplicare completate de mână nu vor fi acceptate;

Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al Solicitantului;

Acordurile de parteneriat, dacă este cazul, semnate de părțile implicate;

CV-urile Echipei de Proiect care va fi implicată în procesul de implementare a Proiectului (compilate în același format pentru toată echipa);

Un sumar al activităților precedente realizate de Solicitant (inclusiv, scrisori de recomandare de la alți donatori, studii, rapoarte ori ale materiale/informații relevante) care să demonstreze experiența și capacitatea de a implementa proiectul în conformitate cu rigorile ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție”;

Alte materiale relevante care să sporească credibilitatea Solicitantului și să completeze informația prezentată la capitolul justificarea proiectului.

DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECT

Propunerile pot fi depuse doar electronic la următoarea adresă de e-mail: olga.crivoliubic@undp.org (Olga Crivoliubic, Managerul Proiectului “Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova”).

Solicitanții se vor asigura că au primit un mesaj de confirmare după depunerea ofertelor având în vedere restricțiile existente privind dimensiunea fișierului (10 MB). PNUD nu este responsabil pentru cererile pentru care nu a fost emisă o confirmare de primire.

Propunerile de proiect incomplete nu vor fi examinate.

Orice întrebări de clarificare vor fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:
Stela Pavlov (Coordonator de Granturi Mici), e-mail: steluta_pavlov@yahoo.com cu copie 
Olga Crivoliubic (Manager de Proiect), e-mail: olga.crivoliubic@undp.org

Toate întrebările de clarificare și răspunsurile ce țin de procesul de aplicare vor fi publicate pe pagina web a PNUD Moldova http://www.undp.md/tenders/index.shtml aferentă respectivului concurs de granturi.

Termenul limită de depunere a Propunerilor de Proiect este 5 iulie 2019, ora 14:00 (ora locală a Moldovei).

Regulile și procedurile aferente procesului de depunere a dosarelor, selectare și implementare a  ”Programului de granturi mici - Monitorizarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) prin elaborarea rapoartelor alternative de monitorizare a planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție” sunt descrise în Ghidul de Aplicare.

Mai multe detalii veţi găsi accesând acest link.

Mai multe finanțări de la finantare.md

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 15000 USD

finance_deadline_label

31 mai 19

Fundaţia Soros-Moldova. 50,000 dolari SUA pentru dezvoltarea serviciilor comunitare

Suma finanțării

până la 15000 USD

finance_deadline_label

18 iun 19