Până la 200,000 USD: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022

până la 200000 USD
30 iul 21

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

- Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
- Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;

b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;

c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.

d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;

e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;

f) Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2020, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).

g) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

a) Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economice;

b) Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;

c) Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;

d) Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă de minim 2 ani;

e) Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;

f) Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;

g) Cererea depusă de APL și Grup-client care include cel puțin un agent economic  care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; ) va fi considerat neeligibilă;

h) Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici conform procesului verbal al adunării comune a grupului-client cu primăria;

i) Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD;

j)Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care:

– nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor;

– sursa de apă (lacul de acumulare a apei/bazin de acumulare) vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creșterea peștelui);

– vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.

Condiţiile de finanţare

a)Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța Primăriei sau la balanța Agenției Apele Moldovei, cărora va fi transmis obiectul de infrastructură după construcție;

b) Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;

c) Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime stabilită în funcție de tipul infrastructurii:

1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

- cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
- cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU IFAD;
- cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.
Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare. Dacă unul dintre membrii Grupului de clienți a beneficiat anterior de finanțare UCIP IFAD, atunci cererea va fi tratată ca fiind beneficiară anterior.

2. Segmente de drum și pod

cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

Termen limită de depunere a cererilor: 30.07.2021 

Pentru mai multe detalii și pachetul de documente necesare pentru aplicare, va invitam sa urmati acest link.

Interesat de această oportunitate? Contactează-ne acum pentru a beneficia de asistență profesionistă: Tel: +373 79 40 32 67, E-mail: info@finantare.md

 

Mai multe finanțări de la finantare.md

ODDIM: PROGRAMUL ”FEMEI ÎN AFACERI”: APEL DE GRANTURI MICI

Suma finanțării

până la 200000 USD

finance_deadline_label

30 sep 21