Până la 8,000 dolari SUA: concurs de finanțare a ideilor inovatoare pentru Chișinău

până la 8000 USD
31 iul 19

PNUD lansează un nou program de granturi pentru soluţii inovatoare de dezvoltare urbană modernă şi prietenoasă mediului ambiant. Susținerea este oferită în cadrul proiectului „Oraşe verzi durabile”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF). Primăria municipiului Chişinău este partenerul principal al proiectului.

Valoarea totală a grantului este de maxim 8.000 USD fiecare. Inițiativele urmează a fi depuse de entităţi juridice înregistrate în R. Moldova. Participanţii la concurs trebuie să asigure minim 30% contribuţie proprie din valoarea totală a proiectului depus. Propunerile de proiect acceptate în concurs vor acoperi domeniile:

- Mobilitatea urbană
- Gestionarea deşeurilor
- Eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă
- Planificarea urbană durabilă

Proiectele depuse vor fi realizate într-o perioadă de maxim 9 luni. Co-finanţarea poate fi nemonetară sau monetară şi urmează a fi oferită de compania sau consorţium-ul solicitante de grant. De asemenea, parteneriatele cu ONG-urile, companiile sau instituțiile publice vor fi considerate un avantaj.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în baza criteriilor de eligibilitate: relevanţa; inovaţia; impactul social, economic şi de mediu; durabilitatea; gradul de replicare/extindere a iniţiativei; acoperirea teritorială şi perioada de implementare. Evaluarea va avea loc în două etape: examinarea dosarelor depuse conform criteriilor de eligibilitate şi prezentarea proiectului inovator în faţa comisiei de evaluare. În 2019, patru inițiative de proiect vor beneficia de finanţare. Programul Fast Track Challenge va continua şi în anii 2020-2021.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 iulie 2019. Dosarele de participare urmează a fi expediate pe adresa de e-mail alexandru.rotaru@undp.org

Mai multe detalii veţi găsi accesând acest link.

Mai multe finanțări de la finantare.md

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

31 mai 19

Fundaţia Soros-Moldova. 50,000 dolari SUA pentru dezvoltarea serviciilor comunitare

Suma finanțării

până la 8000 USD

finance_deadline_label

18 iun 19